รีวิว วิธีใช้สิทธิ คนละครึ่ง บน Grab Food แล้วจ่ายด้วยแอป เป๋าตังค์

คนละครึ่งเฟส 5 วงเงิน 800 บาท/คน เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 และเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ต้องใช้งานภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้สิทธิ และแน่นอนรอบนี้ยังคงใช้งานกับ Food Delivery ได้เหมือนเช่นเคย สำหรับรอบนี้ Food…… Read more “รีวิว วิธีใช้สิทธิ คนละครึ่ง บน Grab Food แล้วจ่ายด้วยแอป เป๋าตังค์”