รีวิว วิธีใช้สิทธิ คนละครึ่ง บน Grab Food แล้วจ่ายด้วยแอป เป๋าตังค์

ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา โครงการคนละครึ่ง เฟส 3ได้มีการเพิ่มสิทธิในการชำระค่าอาหาร และเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมโครงการ ด้วยแอป เป๋าตังค์ผ่านบริการ Food Delivery Platform เช่น Grab Food, Line Man ซึ่งล่าสุด ก็ได้เพิ่ม Food Delivery ขึ้นมาอีกหนึ่งเจ้า นั่นก็คือ True Food…… Read more “รีวิว วิธีใช้สิทธิ คนละครึ่ง บน Grab Food แล้วจ่ายด้วยแอป เป๋าตังค์”