จากคุ้มหลวง สู่หอศิลปวัฒนธรรม พาชมอาคารเก่าทรงคุณค่า ใจกลางเมืองเชียงใหม่

บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถือเป็น Landmark สำคัญใจกลางเมืองเชียงใหม่ บริเวณโดยรอบมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ที่รอให้เราเข้าไปค้นหา เราลองไปชมกันครับว่ามีสถานที่ใดบ้าง แผนที่ Google Map บริเวณรอบอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ภาพประกอบโดย NexUs อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถือเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่หลาย ๆ คนรู้จักดี และบริเวณนี้ถือเป็นบริเวณใจกลางของเมืองเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ เพราะในอดีตเคยประดิษฐานเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง ก่อนที่พระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ทิพย์จักร หรือราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนจะโปรดให้ย้ายไปประดิษฐานไว้ในบริเวณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จนถึงปัจจุบัน แต่รู้หรือไม่ครับว่าปัจจุบันบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นั้น มีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของล้านนา ซึ่งสถานที่แต่ละแห่งแฝงไว้ด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงยืนหยัดผ่านการเวลา เพื่อจะคอยบอกเล่าเรื่องราวต่าง…… Read more “จากคุ้มหลวง สู่หอศิลปวัฒนธรรม พาชมอาคารเก่าทรงคุณค่า ใจกลางเมืองเชียงใหม่”