รัชศกเฉิงฮว่า ในประวัติศาสตร์จีน

จากซีรี่ส์ รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ หรือ The Sleuth of Ming Dynasty (นักสืบแห่งราชวงศ์หมิง) หรือในชื่อภาษาจีนว่า 成化十四年 (Chéng Huà Shísì Nián) ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ ทำให้ผมอยากรู้เรื่องราวในรัชศกเฉิงฮว่าในบันทึกประวัติศาสตร์ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม ภาระกิจค้นหาข้อมูลจึงได้เริ่มขึ้น

ราชวงศ์หมิง ถือเป็นราชวงศ์ที่ปกครองจีนด้วยชาวฮั่นราชวงศ์สุดท้าย มีจักรพรรดิ หรือฮ่องเต้ ทั้งสิ้น ๑๖ พระองค์ รวมระยะเวลาการปกครองแผ่นดินจีนเป็นเวลา ๒๗๖ ปี ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงคือ จักรพรรดิหงอู่ พระนามเดิมคือ จูหยวนจาง เป็นชาวนาที่มีฐานะค่อนข้างยากจน ได้เข้าร่วมกับกองทัพโพกผ้าแดง เพื่อต่อต้านมองโกล จูหยวนจาง เป็นบุรุษผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม จึงได้เป็นผู้นำของกลุ่ม และสามารถขับไล่มองโกลออกจากแผ่นดินจีนได้สำเร็จ สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง ราชวงศ์หมิงรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยของจักรพรรดิ หย่งเล่อ มีการส่งกองเรือมหาสมบัติโดยมี เจิ้งเหอ หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม ซำปอกง เป็นแม่ทัพควบคุมขบวนเรือไปค้าขายกับประเทศต่าง ๆ และในรัชสมัยของหย่งเล่อ นอกจากจะรุ่งเรืองแล้ว อีกนัยหนึ่งก็เริ่มวางรากฐานเข้าสู่ภาวะร่วงโรยไปด้วยพร้อมกัน

รัชศกเจิ้งถ่ง ปีที่ ๑๔ (พ.ศ. ๑๙๗๘) ชาวมองโกล เผ่าออยแร็ต หรือ ชาวหว่าล่า มีกำลังเข็มแข็ง ในขณะนั้นมี เอเซน หรือ ราชครูแหย่เซียน เป็นหัวหน้า มีอิทธิพลเหนือชาวมองโกลเผ่าอื่น ๆ และได้รวบรวมชาวมองโกลยกกองทัพเพื่อจะเข้าโจมตีเมืองหลวงปักกิ่ง ฮ่องเต้เจิ้งถ่งเชื่อฟังคำยุยงของขันที หวังเจิ้น จนไม่ฟังคำทัดทานของเหล่าขุนนาง และได้ยกกองทัพ ๑๐๐,๐๐๐ นาย ออกจากปักกิ่งเพื่อทำศึกกับราชครูแหย่เซียน โดยมีฮ่องเต้เจิ้งถ่งพระชนม์ ๒๑ พรรษาเป็นแม่ทัพ และมีขันที หวังเจิ้น เป็นที่ปรึกษาทัพ

ด้วยความที่ขันที หวังเจิ้น มิได้มีประสบการณ์ในการรบทัพจับศึก กองทัพต้าหมิงจึงเสียทีแก่ชาวหว่าล่า ราชครูแหย่เซียน ใช้กลศึกลวงทัพของต้าหมิงให้ตกอยู่ในวงล้อม ณ ป้อมถู่มู่ (ถู่มู่เป่า) และทำลายกองทัพของต้าหมิงลงจนพินาศย่อยยับ ขันที หวังเจิ้น ถูกฆ่าตายในสนามรบ บ้างก็ว่าถูกพวกมองโกลฆ่าตาย บ้างก็ว่าถูกขุนพลของต้าหมิงที่โกรธแค้นฆ่าตาย ส่วนฮ่องเต้ เจิ้งถ่ง ถูกชาวหล่าล่าจับไปเป็นเชลย เพื่อเรียกค่าไถ่จากต้าหมิง

มองโกลที่ได้รับชัยชนะก็ยิ่งเพิ่มความฮึกเหิม ยกกองทัพบุกเข้ามาจนถึงกรุงปักกิ่ง แต่โชคยังเข้าข้างต้าหมิง ที่ยังมีขุนพลฝีมือดีสามารถต้านทานพวกมองโกลเอาไว้ได้ จนทัพมองโกลต้องล่าถอยกลับไป

ความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของต้าหมิงต่อชาวมองโกลในครั้งนี้ เรียกขานกันในประวัติศาสตร์ว่า วิกฤติถู่มู่ นับจากนี้ไป ต้าหมิงก็เริ่มเข้าสู่สภาวะถดถอยอย่างเต็มตัว

ราชสำนักต้าหมิงมิอาจขาดผู้นำได้ เหล่าขุนนางจึงได้อันเชิญพระอนุชาของฮ่องเต้เจิ้งถ่ง ขึ้นเป็นฮ่องเต้แห่งต้าหมิงพระองค์ใหม่ ทรงพระนาม จิ่งไท่ ฝ่ายมองโกลเห็นว่าต้าหมิงมีฮ่องเต้พระองค์ใหม่แล้ว การควบคุมตัวเจิ้งถ่งเอาไว้ก็ไร้ประโยชน์อันใด จึงได้ปล่อยตัวเจิ้งถ่งไป ฝ่ายเจิ้งถ่งเมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองหลวง พระอนุชาคือ ฮ่องเต้จิ่งไท่ ก็ได้ให้การต้อนรับพระเชษฐาเจิ้งถ่งเป็นอย่างดี ด้วยการควบคุมตัวเจิ้งถ่งไว้ในพระราชวัง ห้ามมิให้ไปไหน และมิให้พบปะผู้ใด

ต่อมาปี พ.ศ. ๑๙๙๙ ฮ่องเต้จิ่งไท่ทรงพระชวรหนัก เจิ้งถ่งเห็นเป็นโอกาสจึงทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากน้องของตัวเอง และควบคุมฮ่องเต้จิ่งไท่ไว้ในพระราชวังจนกระทั่งฮ่องเต้จิ่งไท่สิ้นพระชนม์ จากนั้นเจิ้งถ่งจึงได้ขึ้นครองราชย์เป็นครั้งที่สอง เปลี่ยนพระนามรัชศกเป็นเทียนซุ่น ในซี่รีย์กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าวันสิ้นพระชนม์ของฮ่องเต้จิ่งไท่เป็นวันเดียวกันกับวันที่ฮ่องเต้เทียนซุ่น (เจิ้งถ่ง) ขึ้นครองราชย์ใหม่อีกครั้ง

ฮ่องเต้เทียนซุ่นทรงครองราชย์ต่อมาอีก ๘ ปีก็เสด็จสวรรคต พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของฮ่องเต้เทียนซุ่น พระนามเสี้ยนจง ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบิดา ใช้ชื่อราชการว่า เฉิงฮว่า

จักรพรรดิเสี้ยนจง เป็นจักรพรรดิองค์ที่ ๙ แห่งราชวงศ์หมิง ชื่อราชการว่า เฉิงฮว่า ครองราชในปี พ.ศ.๒๐๐๘ – พ.ศ.๒๐๓๐ ในรัชสม้ยของพระองค์ไม่มีอะไรโดดเด่นนัก พระองค์เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก

รัชศกเฉิงฮว่าปีที่ ๑๒ พระองค์จัดให้มีการบวชพระมากถึง ๑๐๐,๐๐๐ รูป

รัชศกเฉิงฮว่าปีที่ ๑๓ จักรพรรดิเสี้ยนจงโปรดให้ตั้ง ซีฉ่าง (สำนักประจิม) โดยมีขันที วังจื๋อ เป็นผู้บัญชาการ จุดประสงค์ของการตั้ง ซีฉ่าง ก็เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่สีบสวนคดีต่าง ๆ เพื่อรายงานต่อองค์ฮ่องเต้โดยตรง และใช้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานในการคานอำนาจของ ตงฉ่าง (สำนักบูรพา) และ องครักษ์เสื้อแพร นั่นเอง ด้วยเหตุที่ วังจื๋อ ทำงานแบบไม่ไว้หน้าใคร จึงตกเป็นเป้าหมายของขุนนางฝ่ายตรงข้ามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนที่สุดก็ถูกฝ่ายตรงข้ามเล่นงานจนหมดอำนาจ และหลังจากนั้นหน่วยงาน ซีฉ่าง ก็ถูกยุบ และ ตงฉ่าง ก็กลับมามีอำนาจเต็มอีกครั้ง

หน่วยงาน ตงฉ่าง หรือ สำนักบูรพา นี้ จะว่าไปก็เหมือนเป็นหนึ่งในจุดด่างพร้อยจนนำหายนะมาสู่ราชวงศ์หมิง แรกเริ่มเดิมทีหน่วยงานนี้ถูกจัดตั้งขึ้นในสมัยของจักรพรรดิ์ หย่งเล่อ ทำหน้าที่เหมือนหน่วยสืบราชการลับ คอยสอดส่องการทำงานของเหล่าขุนนางต่าง ๆ โดยมี ขันที เป็นผู้บัญชาการ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ขันทีมีอำนาจมากขึ้นเรื่อย ๆ ในราชสำนัก ไม่แต่ขุนนางที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของขันทีเท่านั้น องค์ฮ่องเต้ในยุคหลัง ๆ ของราชวงศ์หมิง ก็ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของเหล่าขันทีด้วยเช่นกัน ความแหลวแหลกของราชสำนักหมิงนำพาไปสู่การล่มสลายของต้าหมิงโดยชนเผ่านอกด่านคือ เผ่าหนี่ว์เจิน ซึ่งภายหลังเรียกชนเผ่าของตนเองใหม่ว่า แมนจู

รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเหล่าขุนนางทุจริตทั้งหลาย ทั้งขุนนางใหญ่น้อย ไม่เว้นแม้แต่เหล่าเชื้อพระวงศ์ โดยมี ถังฟั่น ผู้มากความสามารถ และเฉลียวฉลาด ผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดจนเกือบได้เป็นจอหงวนอันดับ ๑ ในรัชศกเฉิงฮว่าปีที่ ๑๑ แต่สุดท้ายกลับมารับตำแหน่งผู้พิพากษาแห่งศาลซุ่นเทียน เป็นผู้ไขความลับของคดี พร้อมแนวบู๊ฝีมือดีอย่าง สุยโจว แห่งหน่วยงาน องครักษ์เสื้อแพร คอยให้ความช่วยเหลือ ถังฟั่น อยู่ไม่ห่าง และ วังจื๋อ ผู้บัญชาการสำนักประจิม ผู้ที่คอยเป็นหูเป็นตาให้องค์ฮ่องเต้ เมื่อได้เห็นฝีมือของ ถังฟั่น จึงต้องดึง ถังฟั่น มาใช้งาน และถึงแม้ ถังฟั่น จะไม่ชอบใจวิธีการทำงานแบบ วิน วิน ของ วังจื๋อ แต่ ถังฟั่น ก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกครั้งเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของต้าหมิง

วังจื๋อ เป็นขันทีที่มีอิทธิพลสูงในราชสำนักหมิงในสมัยของจักรพรรดิเสี้ยนจง ขันทีผู้นี้มีตัวตนอยู่จริงในบันทึกประวัติศาสตร์ แถมยังเป็น ๑ ใน ๔ ขันทีที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งความร้ายกาจแบบสุด ๆ ในประวัติศาสตร์จีนอีกด้วย ว่ากันว่าขันทีผู้นี้เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด และมีความโหดเหี้ยมเป็นที่สุด แถมยังมีข่าวเม้าท์วงในว่าเป็นหนุ่มรูปงามซะด้วย

เหตุที่ วังจื๋อ ได้รับความไว้วางใจจากฮ่องเต้เสี้ยนจงเป็นอย่างมาก ถึงขั้นทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการสำนักประจิม ก็เนื่องจากว่า วังจื๋อเป็นเด็กสร้างของสนม ว่านกุ้ยเฟย ซึ่งฮ่องเต้เสี้ยนจงทรงโปรดปรานเป็นอย่างมากนั่นเอง

ในซีรีส์ชุดนี้ วังจื๋อ รับบทโดย หลิวเหยาหย่วน

วังจื๋อ รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่
วังจื่อ (Wang Zhi) รับบทโดย หลิวเหยาหย่วน (Liu Yaoyuan)
ขอบคุณภาพจาก True Asian Series HD

ในส่วนของพระเอกหน้าหล่อของเรา มีนามว่า ถังฟั่น ตำแหน่งผู้พิพากษาตัวเล็ก ๆ แห่ง ศาลซุ่นเทียน ซึ่งจะเป็นผู้ไขคดีต่าง ๆ ในซีรี่ย์ชุดนี้

ถังฟั่น เป็นคนจิตใจดี มีคุณธรรม และมีความซื่อตรงอย่างมาก จนบางครั้งความซื่อตรงของเขา ก็นำภัยมาสู่ตัวเขาเสียเอง และเป็นเหตุให้องค์ฮ่องเต้ไม่พอพระทัยในตัวเขาหลายต่อหลายครั้ง ทำให้เขารู้สึกปลงกับระบบราชการ จึงหันมาหาความสุขจากการได้กินของอร่อย ๆ แทน ถังฟั่น รับบทโดย ดาร์เรน เฉิน (กวนหง)

ถังฟั่น รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่
ถังฟั่น (Tang Fan) รับบทโดย ดาร์เรน เฉิน (Darren Chen)
ขอบคุณภาพจาก True Asian Series HD

สำหรับคู่จิ้นของพระเอกของเราคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก องครักษ์เสื้อแพร ผู้มียศ และตำแหน่งสูงส่ง มีศักดิ์เป็นพระญาติกับองค์ฮ่องเต้กันเลยทีเดียว ท่านผู้นี้มีนามว่า สุยโจว ซึ่งรับบทโดย ฟู่เมิงป๋อ

สุยโจว เคยเป็นทหารอยู่ชายแดน และต้องออกรบกับชาว หว่าล่า จนในที่สุดเพื่อนทหารของเขาถูกชาวหว่าล่าสังหารจนหมด มีเพียงเขาคนเดียวที่รอดมาได้ เหตุการณ์นี้ฝังใจสุยโจวอยู่ตลอดเวลา แม้ในยามหลับก็ยังเป็นฝันร้ายสำหรับเขา เมื่อกลับมาเมืองหลวงรับตำแหน่งในหน่วยงาน องครักษ์เสื้อแพร เหตุการณ์นี้ก็ยังตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลา เขาจึงได้ระบายความรู้สึกของเขาออกมาด้วยการทำอาหาร และเขาจะมีความสุขมากเมื่อเห็นคนกินอาหารของเขามีความสุข และเมื่อได้มาเจอกับ ถังฟั่น ผู้ชอบการกินอาหารเป็นที่สุด จึงทำให้ สุยโจว มีความสุขในการทำอาหารให้ ถังฟั่น กิน จนลืมเหตุการณ์เลวร้ายในใจของเขาลงไปได้บ้าง

(กลาง) สุยโจว (Sui Zhou) รับบทโดย ฟู่เมิงป๋อ (Fu Mengbo)
ขอบคุณภาพจาก True Asian Series HD

เรื่องราวในบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวก้บรัชศกเฉิงฮว่า อาจไม่มีรายละเอียดอะไรมากนัก แต่สำหรับเรื่องราวในซีรี่ย์ รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ นี้รับรองว่า สนุก เข้มข้น ชวนฟินกันทุกตอนแน่นอนจ้า

ซีรี่ย์ รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ The Sleuth of Ming Dynasty สร้างจากนิยายที่เขียนโดย เมิ่งซีสือ (Xi Mengshi) กำกับการแสดงโดย เฉิน หลง (Jackie Chan) โดยมีนักแสดงนำของเรื่อง คือ ดาร์เรน เฉิน, ฟู่เมิงป๋อ และ หลิวเหยาหย่วน กำลังออกอากาศในไทยแล้วทาง

True4U หมายเลข 24 ทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 22.00 น. และ รีรันวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13.00 น. เริ่มวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563 ในระบบเสียง 2 ภาษา พร้อมซับภาษาไทย

สำหรับช่องทางการรับชมล่าสุด (พฤศจิกายน 2563) เนื่องจากซีรี่ย์ได้ลาจอทาง True4U ไปเรียบร้อยแล้ว แต่เรายังสามารถรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ ทางแอปพลิเคชั่น TrueID ทั้งระบบ Android และ iOS และสามารถรับชมผ่านทางเว็ปไซด์ของ TrueID ได้เช่นกันครับ

ส่วนตัวรู้สึกชอบการกำกับของ เฉิน หลง มาก โดยเฉพาะฉากแอคชั่น ถึงจะมีไม่มาก แต่พอได้ดูก็รู้สึกถึงกลิ่นอายของหนังที่ เฉิน หลง เคยแสดงและกำกับไว้ และที่รู้สึกชอบมาก ๆ อีกอย่างหนึ่งก็คือ ดนตรีประกอบที่ทำได้ดีมาก ดูแล้วรู้สึกลื่นไหล ตามอารมณ์ ไม่ติดขัด รวมถึง ost ของซีรี่ย์ชุดนี้ก็ไพเราะน่าฟังทุกเพลงเลยทีเดียว

The Sleuth of Ming Dynasty
รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ : The Sleuth of Ming Dynasty
ขอบคุณภาพจาก True Asian Series HD
ปิดท้ายด้วยเพลงเพราะ ๆ จากซีรี่ย์ รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ ครับ
ชื่อเพลง 夜闌珊 Ye Lan Shan (ย่ำรุ่ง)
ขอบคุณ True4U (YouTube Channel)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ในลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

 1. เอาใจคอซีรีส์จีน!! ทรูโฟร์ยู พาฟินจิกหมอนไปกับซีรีย์สืบสวนสุดโรแมนติก รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ (TrueID.net)
 2. เรื่องย่อละคร รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ ช่อง TrueAsianSeriesHD / True4U (TrueID.net)
 3. รู้ก่อนดู!! ส่องคาแรคเตอร์ นักแสดงนำ รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ จากนิยายดังสู่ซีรีส์ที่ต้องติดตาม (TrueID.net)

สามารถติดตาม Blog Journey ผ่านทาง social media ได้หลากหลายช่องทาง ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

 1. WordPressBlog Journey
 2. FacebookBlog Journey Fanpage
 3. Twitter@Blog_Journey_th
 4. Blockdit: Blog Journey Page
 5. TrueID: @NexUs

ขอขอบคุณ

 1. ข้อมูลจากหนังสือ ประวัติศาสตร์จีน โดย ทวีป วรดิลก
 2. รูปประกอบจาก True Asian Series HD
 3. ข้อมูลจาก TrueID และ True4U

บทความโดย

Xiao Er แห่งยุทธจักร Blog-Journey

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s